Na prośbę Dzielnicowego zamieszczamy Komunikat do wiadomości Mieszkańców Osiedla Muchobór Wielki .

"Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządkupublicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

W związku z licznymi skargami mieszkańców i zgłoszeniami w Krajowej Mapie Zagrożeń

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/krajowa_mapa_zagrozen_bezpieczenstwa

problemu związanego ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem spokoju w obrębie ulic: Marii Rodziewiczówny, Leopolda Tyrmanda, Mińska, Marka Hłaski, informuję, iż z dniem 1 lipca 2017 roku wskazane miejsce objęto .działaniem w ramach tzw. planu priorytetowego. W okresie prowadzania planu angażowane będą dodatkowe, siły Policyjne oraz poza policyjne celem monitorowania zagrożonego miejsca , reagowania na wymienione , zachowania. Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o przekazanie informacji Mieszkańcom Osiedla aby każdorazowo zgłaszali na numery alarmowe Policji lub Straży Miejskiej wszelkie zachowania niezgodne z prawem. "

Telefon komórkowy 112

Telefon stacjonarny 997

Dyżurny Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna : 71 351 02 13, 71 340 43 80

Straż Miejska Wrocławia 986