W zeszłorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekt nr 124 – Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa – Etap I. Zakłada on m.in. modernizację istniejącego przy ul. Trawowej boiska piłkarskiego. W ramach WBO 2017 mieszkańcy zgłosili kolejne projekty, proponujące remont i przebudowę boiska. Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia, które odpowiada za WBO, podjęło decyzję o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji w sprawie zagospodarowania obiektu sportowego przy ul. Trawowej – jego ewentualnej rozbudowy o kolejne funkcje sportowe, elementy małej infrastruktury, nasadzenia zieleni itp.


W środę o godzine 18:00 na boisku przy ulicy Trawowej odbędą się konsultacje. Zapraszamy!


Więcej na https://www.wroclaw.pl/rozmawia/sportowa-trawowa