Rada Osiedla Sport Wniosek w sprawie objęcia Osiedla programem "Trener osiedlowy"

Wniosek w sprawie objęcia Osiedla programem "Trener osiedlowy"

Rada Osiedla na sesji w dniu 8 stycznia 2015 roku podjeła uchwałę  nr XIX /124 /15 w sprawie wystąpienia przez Radę Osiedla Muchobór Wielki z pisemnym wnioskiem do Miasta o objęcie osiedla Muchobór Wielki programem „Trener osiedlowy”,  


Podyskutuj

comments powered by Disqus