Rada Osiedla Ogólne sprawy osiedlowe Wniosek o sporządzenie mpzp dla rejonu ulic Krzemienieckiej, Sokalskiej i rzeki Ślęzy

Wniosek o sporządzenie mpzp dla rejonu ulic Krzemienieckiej, Sokalskiej i rzeki Ślęzy

Podyskutuj

comments powered by Disqus