Wiadomości Rady Osiedla

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM PODSTAWIEŃ KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE W ROKU 2019