Sesja 2016.01.05- XXX

Plan Obrad Rady Osiedla XXX na sesji w dniu 5 stycznia 2016 roku.


1)Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Osiedla.


2)Przyjęcie planu obrad.


3) Dyskusja w sprawie przyjęcia zapisów projektu Zarządu Osiedla planu finansowego na rok 2016.

4)Dyskusja w sprawie zmian w planie finansowym rady na 2016 rok.

Planowane zmiany :

- przeniesienie w budżecie Klubu Seniora 2500 zł z par.4110/510 na par.4170/999

- przeniesienie w budżecie Klubu Młodzieżowego 2500 zł z par.4110/510 na par. 4170/999

- Klub Mł. kwotę 113,43 zł z paragrafu 4170/999 na paragraf 4110/510 ,

- Klub Mł. kwotę 16,42 z paragrafu 4170/999 na paragraf 4120/530,

- Klub Mł. kwotę 321 zł z paragrafu 4210/999 na paragraf 4430/001.

- kwotę 1500 zł z paragrafu 4210/999 06 na paragraf 4210/999 09 turnieje sportowe.

- kwotę 200 zł z paragrafu 4210/999 06 na paragraf 4210/999 05 koła tematyczne ( chór)

- kwotę 200 zł z paragrafu 4210/999 06 na paragraf 4300/999 05 koła tematyczne ( chór )


5)Dyskusja w sprawie przyznania diet dla członków Rady Osiedla .


6)Dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdań z organizacji zadań społecznych.

7)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8) Wolne wnioski.

9) Zakończenie.


Podyskutuj

comments powered by Disqus