Sesja 2015.05.20 - XXIV

Plan Obrad Rady Osiedla XXIV sesji w dniu 20 maja 2015 roku.

1)Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Osiedla.

2)Przyjęcie planu obrad.

3)Opiniowanie projektów uchwał dotyczących sieci publicznych przedszkoli ,wniosek UM z dnia 5 maja 2015 rok.

4) Dyskusja w sprawie propozycji Rady Osiedla do zmian w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwała.

5) Uchwała ,koncesja Lidl ul . Gagarina 21.

6)Przesunięcie środków w budżecie Rady. Kwota 1000 zł, przeniesienie środków z par . 4210/999 poz.06 do par. 4240/999 poz. 11 (zakup książek i pomocy dydaktycznych dla jednostek gminnych). Uchwała.

7)Dyskusja w sprawie wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z zażaleniem na nie załatwienie sprawy w terminie odnośnie zgody na funkcjonowanie przejazdu kolejowego. Uchwała.

8) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .

9) Wolne wnioski.

10) Zakończenie.

Podyskutuj

comments powered by Disqus