UCHWAŁA Nr III/15/13
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 27 czerwca 2013 r

w sprawie organizacji Wigilii Seniorów Muchoboru Wielkiego

Na podstawie § 6 ust. 1. Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Muchobór Wielki postanawia złożyć wniosek do CIRS-u o dotację na organizację przedsięwzięcia programowego -Wigilja Seniora 2013.

§ 2.

Wniosek dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Za wykonannie uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Osiedla