Rada Osiedla Sprawy komunikacyjne Przejazd kolejowy na ul. Strzegomskiej

Przejazd kolejowy na ul. Strzegomskiej

Dokumenty i artykuły

Odpowiedź Wojewody na zapytanie Rady w sprawie postanowienia z 2007 roku 2015-09-16 Wniosek do Prezydenta aby poparł wniosek Rady złożony w ramach Krajowego Programu Kolejowego 2015-09-06 Odpowiedź Miasta na wniosek o poparcie wniosku Rady w sprawie Krajowego Programu Kolejowego 2015-09-06 Odpowiedź na Wniosek do Prezydenta aby poparł wniosek Rady złożony w ramach Krajowego Programu Kolejowego 2015-09-06 Postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podtrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora 2015-08-11 Uwagi Rady Osiedla w ramach konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku 2015-08-11 Wniosek RO o wskazanie Organu ,który ma wszcząć postępowanie 2015-07-12 Wskazanie przez BINB organu właściwego do wszczęcia postępowania 2015-07-12 Wskazanie przez GINB organu do wszczęcia postępowania 2015-07-12 Wskazanie przez GINB organu do wszczęcia postępowania 2015-07-12 Postanowienie DWINB 2015-07-12 Zażalenie RO na postanowienie DWINB 2015-07-12 Postanowienie WSA 2015-07-12 Uchwała Rady Miasta Wrocławia w sprawie modernizacji linii kolejowych na Dolnym Śląsku 2015-07-09 Odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego 2015-06-09 Odpowiedż Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek Rady Osiedla o wszczęcie postępowania w sprawie sprawdzenia legalności funkcjonowania przejazdu kolejowego 2015-06-03 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2015-05-31 Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu na niezałatwienie sprawy w terminie 2015-05-31 Odpowiedź PKP w sprawie wstrzymania ruchu pociągów na szlaku Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni na linii nr 751 2015-04-29 Pismo do Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ws. uzupełnienia braków formalnych 2015-04-18 Wniosek o dokonanie wykładni postanowienia Wojewody Dolnośląskiego 2015-04-16 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2015-04-06 Opinia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie przejazdu kolejowego na Strzegomskiej/Mińskiej 2015-04-03 Odpowiedź DIiG ws. wezwania do usunięcia stanu niezgodności z prawem 2015-04-02 Odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego 2015-03-19 Pismo do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2015-03-18 Wniosek do PKP w sprawie wstrzymania ruchu kolejowego na lini nr 751 2015-03-18 Wezwanie do usunięcia stanu niezgodności z prawem 2015-03-17 Komenda Wojewódzka Policji - wszczęcie postępowania administracyjnego ws. wydania opinii 2015-03-12 Odpowiedź PINB z dnia 10 marca 2015 na wniosek Rady Osiedla z dnia 3 marca 2015 roku 2015-03-10 Wniosek z dnia 03 marca 2015 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla miasta Wrocławia 2015-03-04 Wniosek do Państwowego Nadzoru Budowlanego ws. legalności przejazdu 2015-03-02 Odpowiedź na zapytanie Radnego Miejskiego o przejazd kolejowy 2015-02-26 Zapytanie Radnego Miejskiego o przejazd kolejowy 2015-02-23 Pismo ZDiUM do Departamentu Transportu Kolejowego ws. odstępstwa od warunków technicznych 2015-02-17 Odpowiedź ZDiUM 2015-02-17 Odpowiedź Ministerstwa Infrastuktury i Rozwoju 2015-01-12 Pytania do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury 2014-12-20 Wojewoda Dolnośląski do ZDiK - udzielenie zgody na czasowe odstępstwo od określonych warunków 2007-10-15

Podyskutuj

comments powered by Disqus