Rada Osiedla Ogólne sprawy osiedlowe Propozycje Radnego Osiedlowego do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Propozycje Radnego Osiedlowego do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Radny osiedlowy Marcin Mekarski opracował propozycje zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przed wysłaniem wniosku do władz Miasta Rada Osiedla pragneła by skonsultowas projekt z zainteresowanymi Mieszkańcami Osiedla .Prosimy o wnoszenie uwag.Temat bedzie dyskutowany na sesji Rady Osiedla pod koniec marca 2015 roku.

Podyskutuj

comments powered by Disqus