Na wniosek inwestora zewnętrznego,firmy GLAMET, w dniach 22 - 24 października zostanie zajęta połowa jezdni ulicy Zagony na wysokości nr 56.

Ograniczenie wystąpi na skutek budowyprzyłączy do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.