Graniczna 21a - zajęcie pasa ruchu

Od 21 do 24 maja zajęty będzie jeden pas ruchu na Granicznej na wysokości nr 21a.

Utrudnienia spowodowane będę budowąprzyłączy do kanalizacji deszczowej realizowane przez inwestora zewnętrznego- firmę Balluff.