Wrocław, dnia 16 marca 2018 r.


WNS-SN.6840.245.2015

L.dz. 24989/2018/WPrzesyłam wykaz nr WNS/98/18 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego - celem zapoznania się oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50).


          DYREKTOR WYDZIAŁU

          Regina DanekDotyczy:

Nieruchomości położonej przy ul. Krzemienieckiej (dz. 40)


Sporządziła: Joanna Kulpa, tel: 71 777 82 28