Głosujemy! WBO 2017.

Ty wybierasz, my realizujemy.

Wspólnie zmieniamy Wrocław.


Od 15 września (od godz. 8.00) do 2października (do 23.59) mieszkańcy Wrocławia będą mogli zagłosowaćelektronicznie na wybrane przez siebie projekty w ramach WrocławskiegoBudżetu Obywatelskiego 2017.

To w tym czasie, zadecydujemy jakie,spośród kilkuset projektów - rejonowych i ogólnomiejskich - będą realizowanei zmienią przestrzeń Wrocławia.

Na ten cel przeznaczymy 25 mln z budżetu miasta.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat!

Jak to zrobić? Polecamy sposób elektronicznypoprzez prosty formularz, który znajdzie się na stronie www - www.wroclaw.pl/wbo(tam też więcej informacji)

Można też tradycyjnie -  papierowo.Karta będzie dostępna do pobrania ze strony www oraz w punktach głosowania.

Znajdą się one w Centrach ObsługiMieszkańca UM Wrocławia, wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publiczneji siedzibach blisko połowy radosiedli (czynne w godzinach pracyjednostek i wyznaczonych dyżurów przez rady osiedli)

Lista 32 punktów:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2017-lista-punktow-glosowania

Głosując, wybieramy od 1 do 4 projektów– maksymalnie: 1 projekt rejonowy mały, 1 projekt rejonowy duży i 2projekty ogólnomiejskie.

Image title


Zagłosuj! Zadecyduj!

15 września - 2 października

Wybierz najlepsze projekty!

Wrocławski Budżet Obywatelski 2017.