KUCHARSKI TOMASZ (39 lat)
Doświadczenie w Radzie: Przewodniczący Rady Osiedla (2009-2013), Program Inicjatyw Lokalnych – remont ul. Trawowej, WBO – Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa, coroczne Imprezy sportowo – integracyjne, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego na lata 2017 – 2019, członek Rady Osiedla (2009 – 2017).
Praca: Przedsiębiorca oraz założyciel i Prezes Klubu Sportowego SPORTING Wrocław, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Kochamy Sport. Były księgowy i pracownik Domu Pomocy Społecznej.
Wykształcenie: wyższe, Zarządzanie i Marketing
Plany na kolejną kadencję: Aktywne korzystanie z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konstruktywna współpraca z Gminą Wrocław, w celu poprawiania warunków życia na Muchoborze Wielkim. 

TYLKOWSKI BARTŁOMIEJ (30 lat)
Doświadczenie w Radzie: Radny Rady Osiedla (2013-2017); Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla.
Praca: Dyrektor rozwoju biznesu w firmie GlobalLogic S.A.
Wykształcenie: wyższe, magister inżynier kierunku Elektronika i Telekomunikacja, w specjalizacji Telekomunicja mobilna.
Plany na kolejną kadencję:
- Lepsze skomunikowanie osiedla z miastem – wzmacnianie i poprawa komunikacji miejskiej, kolej aglomeracyjna – połączenie osiedla ze stacją Wrocław Zachodni oraz budowa parkingu „Park and Ride” przy stacji.
- Kontynuacja starań o kolejne etapy osi inkubacji – połączenie Smolca z ul. Graniczną, omijając centrum osiedla.
- Starania o zorganizowanie Żłobka na Muchoborze Wielkim
- Konstruktywna i pozytywna współpraca z władzami samorządowymi w celu poprawiania warunków życia na osiedlu.

SZKUDLARSKI TOMASZ (26 lat)
Doświadczenie w Radzie: Radny Rady Osiedla (2013-2017) (Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Osiedla).
Praca: Project Leader w firmie GlobalLogic.
Wykształcenie: wyższe, Teleinformatyka, Informatyka – Systemy i Sieci Komputerowe.
Plany na kolejną kadencję: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej osiedla.

KAPYSZ AGNIESZKA (33 lata)
Doświadczenie w Radzie: Koordynatorka Muchoborskiego Klubu Seniora, coroczne Imprezy integracyjne, członek Rady Osiedla, (2001 – 2017) (skarbnik i sekretarz) . 
Praca: pracownik Domu Pomocy Społecznej. Były komendant Hufca ZHP Wrocław Fabryczna.
Wykształcenie: wyższe, pedagogika, zdrowie i profilaktyka społeczna
Plany na kolejną kadencję: Dalszy rozwój Klubu Seniora, organizacja festynów integracyjnych, integracja międzypokoleniowa, przystosowanie elementów infrastruktury osiedlowej do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Konstruktywna współpraca z Wrocławskim Klubem Seniora i WCRS.

DUMYCZ DAMIAN (18 lat)
Doświadczenie: Animowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wolnym od lekcji. Aktywna promocja projektów WBO, w szczególności Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa. 
Wykształcenie: Maturzysta
Plany na nową kadencję: Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na względzie integrację wszystkich lokalnych środowisk. 

FĄFEREK MIŁOSZ (22 lata)
Doświadczenie: Pomoc przy Budżecie Obywatelskim i imprezach sportowo – integracyjnych organizowanych na naszym Osiedlu w poprzednich latach.
Wykształcenie: Student Politechniki Wrocławskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Plany na nową kadencję: Dalsza pomoc przy promocji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, dbanie i próba poprawy osiedlowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

OLCHÓWKA MAREK (19 lat)
Doświadczenie: mieszkaniec osiedla od 19 lat, doskonale znający najważniejsze i bieżące problemy naszego otoczenia.
Wykształcenie: Student I roku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Plany na nową kadencję: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej osiedla, współpraca z samorządem w celu szybszego i lepszego rozwoju osiedla, działanie mające na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży.

STRZELECKI MARIUSZ (31 lat)
Doświadczenie: Organizacja wielu imprez integrujących lokalne środowisko,
Praca: nauczyciel w Gimnazjum nr 28, współzałożyciel, Wiceprezes i trener Klubu Sportowego Sporting Wrocław.
Wykształcenie: wyższe, magister wychowania fizycznego.
Plany na najbliższą kadencję: Integracja dziecięcego i młodzieżowego środowiska sportowego Muchoboru Wielkiego, próba poprawy osiedlowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

STAWICKI SŁAWOMIR (40 lat)
Doświadczenie: Inicjator i współorganizator Programu Inicjatyw Lokalnych – remont ul. Trawowej.
Praca: wydawnictwo prasowe.
Wykształcenie: wyższe, Socjologia.
Plany na kolejną kadencję: praca na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym nastawieniem na sprawy komunikacyjne.

JAŻDŻYK EWA (43 lata)
Doświadczenie: Czynna obserwacja prac Rady Osiedla na rzecz społeczności lokalnej. Czynny udział z zbieraniu podpisów pod projektem przebudowy ulicy Trawowej. Wspieranie projektów przygotowywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Praca: Przedsiębiorca działający na rynku nieruchomości, Były nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy na Politechnice Wrocławskiej.
Wykształcenie: wyższe, biotechnologia, dr inż. inżynierii chemicznej
Plany na kadencję w Radzie Osiedla: Zaangażowanie się w projekty umożliwiające wzmocnienie roli kobiet w życiu osiedla. Organizowanie imprez/szkoleń/warsztatów dedykowanych kobietom. Wygenerowanie zmian w infrastrukturze drogowej wpływających na zmniejszenie/ograniczenie korków tworzących się na ulicach wylotowych z osiedla. Przystosowanie infrastruktury drogowej w obrębie szkoły podstawowej na przyjazną dla dzieci i młodzieży tam uczęszczającej. Organizowanie tematycznych imprez plenerowych zwiększających integrację wszystkich pokoleń zamieszkałych na Muchoborze Wielkim.

SZKWERKO KATARZYNA (34 lata)
Doświadczenie: Mieszkanka Muchoboru Wlk. od ponad 20 lat, z małą przerwą - ostatnie 2,5 roku żyjąca w Norwegii. Niedawno wróciła do kraju. W wyniku obserwacji działań lokalnych samorządów w Norwegii chciałaby przenieść na "muchoborskie podwórko" kilka społecznych inicjatyw integrujących społeczność lokalną. Mama trójki dzieci.
Wykształcenie: wyższe; mgr turystyki i rekreacji wrocławskiej AWF; studia podyplomowe z zakresu Public Relation na Uniwersytecie Wrocławskim
Praca: były pracownik agencji eventowej, były pracownik WKS Śląsk Wrocław - przy jej wsparciu po raz pierwszy w SP nr 25 pojawili się piłkarze Śląska Wrocław; koordynatorka projektu "Połączeni sportem" wspierającego osoby niepełnosprawne.
Plany na lata 2017-2021: - starania o pojawienie się żłobka/ ośrodka do opieki nad dziećmi do lat 3 na Muchoborze Wielkim; - organizacja wydarzeń sportowo- kulturalnych integrujących mieszkańców Osiedla; starania o poprawę infrastruktury/sieci komunikacyjnej Osiedla.

SZCZYKOWSKI JACEK (36 lat)
Doświadczenie: Wspieranie osiedlowych liderów w przygotowaniu projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Promowanie projektów Muchoboru Wielkiego w trakcie głosowania WBO.
Praca: Geodeta w firmie OPGK Wrocław
Wykształcenie: Technik architekt, geodeta.
Plany na najbliższą kadencję: Dbanie o rozwój osiedlowej architektury, pod względem estetyki i funkcjonalności oraz poprawa już istniejących elementów zagospodarowania osiedla. Dążenie do zwiększenia zazielenienia przestrzeni międzyblokowych i wolnych przestrzeni osiedlowych.

GEISLER ŁUKASZ (33 lata)
Doświadczenie: Organizator eventów sportowych o charakterze charytatywnym. Były aktywny członek stowarzyszenia zrzeszającego Polaków w Irlandii.
Praca: Tester oprogramowania w INTIVE S.A.
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Zarządzania i coachingu.
Plany na najbliższą kadencję: Współpraca przy organizowanych przez Radę Osiedla przedsięwzięciach sportowych i integracyjnych. Zaangażowanie młodzieży i dorosłych w aktywny wypoczynek.