Adamowicz Jan - lat 69 , technik budownictwa ,aktywny emeryt, prowadzący własną działalność gospodarczą. Długoletni mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki, radny obecnej (wiceprzewodniczący Rady Osiedla ) i poprzednich kadencji Rady Osiedla (działający w samorządzie Osiedla w sumie 12 lat ). Bardzo dobrze znający realia i potrzeby Osiedla Muchobór Wielki. Bogate doświadczenie życiowe i zawodowe.


Borsuk Andrzej - lat 49 , przedsiębiorca . Długoletni mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki , wraz z żoną prowadzi na Osiedlu działalność gospodarczą .


Cisło Daniel - lat 34 z wykształcenia technik ekonomista, długoletni mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki, radny obecnej kadencji i poprzednich kadencji Rady Osiedla (działający w samorządzie Osiedla w sumie 12 lat, pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla ). Dobra znajomość procedur administracyjnych, doświadczenia w kontaktach z urzędami i jednostkami publicznymi


Cisło Iwona - 34 lata, prywatnie mężatka i matka dwójki dzieci, służbowo pracownik samorządowy. Z wykształcenia pedagog. Od 2009 koordynator i wychowawca Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Muchobór Wielki (dawniej Klub Młodzieżowy MWK) działającym przy Radzie Osiedla, którego celem jest urozmaicanie młodym czasu wolnego, pomaganie w odrabianiu zadań domowych i uzupełnianiu braków szkolnych. Zajęcia są finansowane z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta, organizujemy też warsztaty profilaktyczne, plastyczne, kulinarne. Radna Osiedla Muchobór Wielki kadencji 2009/2013 . Współzałożyciel i członek , stowarzyszenia Wsparcie działającego na Osiedlu Muchobór Wielki


Jarosław Góral - lat 46 , technik budownictwa wodnego, żonaty , dwójka dzieci w wieku 15 i 7 lat długoletni mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki. Bardzo duże doświadczenie w kontaktach z Urzędami , znajomość prawa administracyjnego . Rozległe kontakty z : aktywistami samorządowymi z Wrocławia ,radnymi ościennej Gminy Kąty Wrocławskie , z Radnymi Osiedlowymi z innych Osiedli, radnymi Rady Miejskiej Wrocławia . Członek stowarzyszeń : Wrocławski Ruch Obywatelski, Wrocławskie Forum Osiedlowe, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcie. Radny obecnej kadencji, Przewodniczący Zarządu Osiedla.


Kilian Lilia - lat 60 , magister fizyki. Aktywna emerytka, w przeszłości pedagog, nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. Doświadczenie w wychowaniu młodzieży. Osoba z dużym doświadczeniem życiowym


Kłysa Władysław - lat 58 , technik mechanik . Długoletni mieszkaniec Osiedla . Bardzo dobrze znający realia i potrzeby Osiedla Muchobór Wielki. Aktywny sportowiec, członek klubu sportowego WKS Muchobór Wielki. Radny obecnej kadencji.


Anna Kurgan - lat 43 magister ekonomii, pracownik samorządowy. Osoba chętnie podejmująca wyzwania, optymistka, dobry organizator a przy tym zwolenniczka twierdzenia, że „ludzi dobrej woli jest więcej…” Od kilku miesięcy mieszkanka Muchoboru Wielkiego ale od dzieciństwa z nim związana.


Mękarski Marcin - lat 43 , zarządca nieruchomości . Długoletni Mieszkaniec osiedla Muchobór Wielki, znający bardzo dobrze jego realia i potrzeby . Radny obecnej kadencji Inicjator wielu wystąpień do miasta w sprawach komunikacyjnych oraz planowania przestrzennego.


Krzysztof Nemś - lat 48 , dyspozytor/logistyk, długoletni mieszkaniec Osiedla . Bardzo dobrze znający realia i potrzeby Osiedla Muchobór Wielki. Aktywny sportowiec, członek klubu sportowego WKS Muchobór Wielki. Radny obecnej kadencji.


Sterc Piotr - lat 19 , student informatyki. Aktywnie działający i udzielający się w środowisku lokalnym oraz środowisku ministrantów działających przy parafii katolickiej . Św. Michała Archanioła .


Adam Szylko - lat 38 , kierownik spedycji, żonaty, dwójka dzieci w wieku 4 i 7 lat, mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki. W przeszłości działacz NZS, senator Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie w kontaktach z instytucjami publicznymi i charytatywnymi. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Członek Społecznego Komitetu przeciwko zmianie rejonu szkoły na Muchoborze


Wiśniewski Gabriel - lat 42 , technik technologii żywności. Długoletni Mieszkaniec Osiedla Muchobór Wielki . Propagator sportu . Radny Osiedlowy kadencji 2009/2013. Osoba z wielkim entuzjazmem i świeżymi pomysłami


Wioleta Wiśniewska - lat 32 Technik Technologii Odzieży. Od 2006 roku mieszkanka osiedla Muchobór Wielki. Członek Zarządu Rady Osiedla w obecnej kadencji, lider zrealizowanego projektu nr 119 WBO 2015( Remont i Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Stanisławowskiej). Jako członek Rady Osiedla zaangażowana w sprawy społeczne naszego osiedla, nie przechodzi obojętnie wobec dewastacji oraz niszczenia mienia . Wraz z innymi członkami Rady Osiedla zaangażowana w organizowaniu pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Naszego Osiedla (paczki żywnościowe dla potrzebujących w okresie świąt Bożego Narodzenia).Członek stowarzyszenia WSPARCIE działającego na naszym osiedlu.


Jolanta Wołąsewicz - lat 68 , magister geografii .Rodowita Wrocławianka, kochająca nasze miasto. Aktywna emerytka dysponująca wolnym czasem do zagospodarowania na rzecz mieszkańców osiedla Muchobór Wielki. Doświadczenie w pracy społecznej w organizacjach kobiecych. Umiejętność prowadzenia negocjacji.