W celu zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej proszę pobrać załącznik.

Image title