Zarząd Osiedla Muchobór Wielki pragnie poinformować, że w dniu 17 czerwca 2016 roku od godziny 18.00 w siedzibie Rady Osiedla Muchobór Wielki przy ul. Stanisławowskiej 99 we Wrocławiu odbędzie się XXII sesja Zarządu Osiedla Muchobór Wielki . Podczas sesji odbędzie się dyskusja nad wyborem trzech propozycji inwestycyjnych ,które zostaną zgłoszone w ramach Zadań Inwestycyjnych Osiedli.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie zadań inwestycyjnych osiedli, do którego podajemy poniżej link:

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4407/16

prosimy o składanie do Zarządu Osiedla Muchobór Wielki propozycji inwestycyjnych (można drogą mailową na adres:muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl) na 2017 rok. 

"Procedura dotycząca kart zadań inwestycyjnych osiedli jest pilotażem i dotyczy budżetu miasta na rok 2017. Kalendarium w roku pilotażowym 2016 wygląda następująco:
- do 20 czerwca Zarządy Osiedli mają czas na złożenie kart do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.- karty mogą zawierać maksymalnie 3 propozycje inwestycji, według opisu z zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia.
- WCRS do 27 czerwca dokona wstępnej weryfikacji formalnej złożonych propozycji i przekaże je do weryfikacji do właściwych merytorycznie miejskich jednostek organizacyjnych
- We wrześniu 2016 r WCRS przekaże samorządom osiedlowym wstępną informację o weryfikacji zadań
- ostateczna informacja o tym, jakie zadania zostały wpisane do budżetu miasta na 2017 r. zostanie przekazana samorządom osiedlowym w styczniu 2017r. czyli po uchwaleniu budżetu na 2017 r."

Przewodniczący Zarządu Osiedla Muchobór Wielki,Radny Osiedlowy

Jarosław Góral