O Muchoborze Wielkim Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

Kościół i parafia - Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

Historia kościoła

W Muchoborze znajduje się bardzo interesujący późnogotycki kościół św. Michała Archanioła, wzniesiony (na miejscu starszego, wymienianego w 1347 r.) około 1400 r. (prezbiterium) i w 3. ćwierci XV w. (nawa i wieża). W 1570 r. dostawiono do niego zakrystię, a w 1605 r. wykonano grafittowy fryz obiegający zewnętrzne ściany. Wówczas też teren przykościelny otoczono murem obronnym ze strzelnicami. W latach 1912-16 kościół został znacznie rozbudowany, przy czym część dodaną "ukryto" za bryłą starego kościoła, a całość związano identycznym opracowaniem elewacji (m.in. na nowej części wykonano replikę XVII-wiecznego fryzu). Orientacja kościoła zmieniła się o 90°, dawny korpus stał się przedsionkiem, a prezbiterium kaplicą boczną. Po 1945 r. ze względu na bliskość lotniska obniżono wieżę kościoła, co fatalnie wpłynęło na proporcje całej budowli. Część gotycka świątyni to dawny kościół z jedno-filarowym korpusem (z rzadkim na Śląsku i bardzo efektownym spiralnie skręconym filarem), wieżą po stronie zachodniej i trójbocznie zamkniętym prezbiterium (z przybudówką od północy). Część neogotycka składa się z identycznego korpusu, tworzącego łącznie ze starą częścią jak gdyby duży korpus dwunawowy oraz prosto zamkniętego prezbiterium i przybudówki od wschodu. We wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie, m.in. ołtarz Matki Boskiej i Świętych Dziewic z ok. 1495 r., rzeźbiona kwatera ołtarza z końca XV w. ze sceną Ostatniej Wieczerzy, ołtarz boczny św. Anny z 1658 r. z figurą świętej z ok. 1520 r., polichromie z ok. 1500 r. o (tematyce maryjnej na północnej ścianie nawy oraz polichromie z 1605 r. na sklepieniu prezbiterium przedstawiające Koronację Marii, Archanioła Michała oraz herby wrocławskiego duchowieństwa. Z muru obronnego zachował się tylko niewielki fragment Na placyku przed kościołem znajduje się kompozycja rzeźbiarska "Bóg blisko", ufundowana w 1975 r. przez miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Oberca, a wykonana ze sztucznego kamienia przez Jadwigę Skomorowską.


Godziny Mszy Świętej

 • msze św. w tygodniu: 7:00 i 18:00
 • msze św. w niedzielę: 8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 13:00, 18:00
 • msze św. w święta: 9:00 i 18:00
 • nabożeństwa majowe, październikowe: 17:30
 • Gorzkie Żale (Wielki Post): niedziela o 17:00
 • Droga Krzyżowa (Wielki Post): piątek, 9:30, 17:00 i 18:30
 • Roraty (Adwent): 17:00
 • chrzty: II i IV Niedziela miesiąca, 12:00

W wakacje
 • msze św. w tygodniu: 7:00 i 18:00
 • msze św. w niedzielę: 8:00, 9:30, 10:45, 18:00

Kancelaria parafialna

adres: ul. Stanisławowska 87
tel.: 071 784 30 50
czynna:
 • poniedziałek: 16:00 - 17:00
 • środa: 16:00 - 17:00
 • piątek: 19:00 - 20:00
 • sobota: 8:00 - 9:00

Proboszcz: Ks. Prałat Andrzej Nicałek
Wikariusz: Ks. Krzysztof Deja, Ks.Andrzej Olejnik
Liczba mieszkańców: 4500
Kaplica zakonna: Sióstr Służebniczek NMP oraz Córek Maryji Wspomożycielki (Salezjanek)
Odpust: 29 września
Nabożeństwo 40-godzinne: przed Środą Popielcową
Wieczysta Adoracja: 28 grudnia
Ulice: Awicenny, Bliźniacza, Heleny Boguszewskiej, Romualda Cabaja, Jerzego Cieślikowskiego, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Dołęgi Mostowicza, Drohobycka, Stanisława Dygata, Witolda Gombrowicza, Husycka, Karpacka, Końcowa, Zenona Kosidowskiego, Krzemieniecka, Kunicka, Leska, Janusza Meisnera, Mińska, Nowohucka, Osiedlowa, Jana Parandowskiego, Pińska, Postępowa, Przedświt, Pusta, Rakietowa, Roślinna, Samborska, Słonimska, Sokalska, Stanisławska, Stryjska, Tarnopolska, Trawowa, Melchiora Wańkowicza, Zagony
Przedszkole: Przedszkole Nr 22 "MUCHOBOREK", ul. Stanisławowska 90
Szkoła podstawowa: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Stanisławowska 38/44
Opieka duszpasterska: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Erygowanie Parafii: XIV w.
Księgi metrykalne: od 1945 r.
Wizytacja kanoniczna: 2007 r., Ks. Bp.Andrzej Siemieniewski
Wspólnoty i Ruchy: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Eucharystyczny Ruch Młodych, Dzieci Maryi, Koło przyjaciół Radia Maryja, Schola, chór parafialny, Misyjne Koło Dziecięce, "Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego", Liturgiczna Służba Ołtarza
Zgromadzenia i zakony:
 • Siostry Służebniczki NMP (Śląskie), ul. Zagony 1
 • Córek Maryji Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), ul. Stanisławowska 46
Regon: 040080077