2013-06-07 - Ślubowanie i I sesja Rady Osiedla - zdjęcia